Diumenge, 20 de Agost de 2017
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Seu electrònica
Grups municipals
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
Informació de plens
ANUNCIS
Contacte
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016
INSTÀNCIA GENÈRICA
 
Informació general
FESTES MAJORS 2017
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Festa de la Cirera
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Santa Cecília
Festes Majors
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
Aprofitament de caça 2014
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
L'Ajuntament

  ANUNCIS
ANUNCI
 

Ajuntament de Paüls


 Assumpte: informació pública ampliació activitat ramadera i projecte d’obres

La Sra. Núria Mestre Lluís ha presentat en aquest Ajuntament sengles sol.licituds d’ampliació d’una activitat ramadera preexistent i obres d’ampliació d’una granja en sòl no urbanitzable. Les dades de l’activitat i de l’obra són les següents:

Promotora: Núria Mestre Lluís
Activitat: ampliació de l’explotació ramadera d’engreix, de 45.000 a 65.000 pollastres
Emplaçament: Partida Horts de Mola, polígon 2, parcel.les 98, 99 i 515, en sòl no urbanitzable
Tècnica redactora dels projectes: Sara Ruíz Miguel, enginyera agrònoma.
Obra: ampliació granja amb una nau de 80x14 metres, d’un sol pis, amb un magatzem tècnic de 5x3 metres.


Per aquesta Alcaldia s’ha resolt sotmetre a informació pública:

a) Pel que fa a l’ampliació de la granja, el projecte d’obres en sòl no urbanitzable, per un termini de vint dies, d’acord amb l’article 49 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 58 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

b) Pel que fa a l’ampliació de l’activitat, l’estudi d’impacte ambiental, per un termini de 30 dies, d’acord amb els articles 34 i següents de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Durant els terminis indicats totes les persones interessades poden examinar tots dos projectes a les oficines de l’Ajuntament, de 9 hores a 14 hores, de dilluns a divendres, i presentar, si escau, les al·legacions que considerin pertinents.

Enric Adell Moragrega, alcalde president

A Paüls, 5 de maig de 2016