Dilluns, 24 de Setembre de 2018
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Seu electrònica
Grups municipals
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
Informació de plens
TAULER D'ANUNCIS
Contacte
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016
INSTÀNCIA GENÈRICA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018
 
Informació general
FESTES MAJORS 2017
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Festa de la Cirera
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Santa Cecília
Festes Majors
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ADMINISTRATIU INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ALGUTZIR INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU LABORAL TEMPORAL
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
L'Ajuntament

  SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016 de subvencions per a "Programes i activitats culturals", ha atorgat a l'ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 3.221,83 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines), ha atorgat a l'ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 7.268,31euros.
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural, ha concedit a l'ajuntament de Paüls una subvenció per import de 2.188,91 euros.
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 3.158,64 euros de manteniment i una subvenció per un import de 3.247,92 euros per a inversión.
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la "Gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans" ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 644,17 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions de cooperació amb els ens locals concretament "la Subvenció per a interessos de préstecs concertats per Ajuntaments i Consells Comarcals" ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 4.794,99 euros.
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de “Subvencions per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural”, ha concedit a l'ajuntament de Paüls una subvenció per import de 5.194,59 euros.
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a actuacions en l’àmbit de cultura concretament la línia de “Subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars i extraordinàries” ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 8.164,65 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2016, de subvencions per a actuacions en l’àmbit de cultura concretament la línia de “Subvencions per inversions extraordinàries” ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 1.063,69 euros.
 
La Diputació de Tarragona, a través del “Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Paüls” ha concedit una subvenció en el marc de projectes i activitats culturals extraordinàries una subvenció per un import de 30.000 euros per a “L’arranjament parcial de l’Escola de Música i divisió del Casal Municipal”.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de subvencions del programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de Titularitat Municipal, curs 2015/2016, ha concedit a l'ajuntament de Paüls per a la llar d'infants "Món Petit" una subvenció de 9.625,00 euros