Dilluns, 24 de Setembre de 2018
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Seu electrònica
Grups municipals
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
Informació de plens
TAULER D'ANUNCIS
Contacte
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016
INSTÀNCIA GENÈRICA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018
 
Informació general
FESTES MAJORS 2017
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Festa de la Cirera
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Santa Cecília
Festes Majors
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ADMINISTRATIU INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ ALGUTZIR INTERÍ
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 
BASES PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU LABORAL TEMPORAL
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
RESULTAT DE LA BAREMACIÓ
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
L'Ajuntament

  SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017
:: Programa Específic d'obres per a millora de les Xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'Equipaments informàtics
:: Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatoria 2017, de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 10.539,60 euros.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, en l'apartat inversions,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de 1.956,45 €.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, en l'apartat manteniment,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de 4.042,20 €.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per al funcionament de les llars públiques de titularitat municipal i primer cicle de les escoles rurals, per a l'Escola Rural Sant Roc de Paüls - ZER Riu i Serra,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de 4.025 €. 
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de 2.168,10 €.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis singulars i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de  4.485,50 €.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions als Ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens depenents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 2.680,04 euros.
 La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions de protecció de la salut i seguretat en zones de bany, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la seguretat a la piscina municipal de 7.021,01 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 9.025,51€ per a la XIV Festa de la Cirera i la Jornada Solidària.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions  per a la protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i d'espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals abandonats, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 626,47€ per a la desratització i desinfecció de la xarxa de clavegueram.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 10.818€ per a la Millora de les instal·lacions i adequació dels vestuaris de les piscines municipals.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions de cooperació amb els ens locals concretament "la Subvenció per a interessos de préstecs concertats per Ajuntaments i Consells Comarcals" ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 4.022,33 euros.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions excepcionals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 30.000€ per a la Reconstrucció del mur de sosteniment del carrer carretera.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 4.206,64 € per a la realització d’activitats extraordinàries de nadal.