Dimarts, 16 de Gener de 2018
Paüls
Baix Ebre
Terres de l'Ebre
 
 
L'Ajuntament
Alcaldia
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2015"
Grups municipals
Seu electrònica
Informació al contribuent
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Informació de plens
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
TAULER D'ANUNCIS
Contacte
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016
INSTÀNCIA GENÈRICA
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017
SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
 
Informació general
FESTES MAJORS 2017
 
Agenda
Festes de Nadal i Cap d'any
Festes Locals
Festes de Sant Antoni
Mercat setmanal
Festa de la Cirera
Cursa de Muntanya de Paüls "TRENCACIMS"
Santa Cecília
Festes Majors
 
Conèixer
La Jota de Paüls
Història
Allotjaments
Llocs d'interés
Plànol urbà
La Banda Municipal de Música de Paüls
 
Revista Local "EL XIPRER"
 

Administració On-Line
e-BOP
e-TRAM
Perfil del Contractant
Aprofitament de caça 2014
 
Serveis
Ajuntament en línia
Cerca al web
Llibre visites
 

 
L'Ajuntament

  SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017
:: Programa Específic d'obres per a millora de les Xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'Equipaments informàtics

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions als Ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens depenents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 2.680,04 euros.
 La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions de protecció de la salut i seguretat en zones de bany, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la seguretat a la piscina municipal de 7.021,01 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 9.025,51€ per a la XIV Festa de la Cirera i la Jornada Solidària.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions  per a la protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i d'espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals abandonats, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 626,47€ per a la desratització i desinfecció de la xarxa de clavegueram.
 
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 10.818€ per a la Millora de les instal·lacions i adequació dels vestuaris de les piscines municipals.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions de cooperació amb els ens locals concretament "la Subvenció per a interessos de préstecs concertats per Ajuntaments i Consells Comarcals" ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 4.022,33 euros.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions excepcionals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 30.000€ per a la Reconstrucció del mur de sosteniment del carrer carretera.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2017, de subvencions per a projectes i activitats culturals d'interès ciutadà de carácter singular extraordinari o no previstes a la resta de convocatòries anuals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció de 4.206,64 € per a la realització d’activitats extraordinàries de nadal.


per a


ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per import de 2.680,04 euros.